มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี มูน มัง เมือง อุบลราชธานี ศรีวนาลัย


โพสต์โดย : ณัชชา อักษรศรี     วันที่ 11 กันยายน 2563 , 14:24:26     (อ่าน 2,222 ครั้ง)  มหกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี  มูน มัง เมือง อุบลราชธานี ศรีวนาลัย

พบกับมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมแลภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในรูปแบบนิทรรศการ อาทิ แบบจำลองอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่ทรงคุณค่าจังหวัดอุบลราชธานี นิทรรศการศิลปะการออกแบบผ้าทอและเครื่องทองเพชรซีกเมืองอุบลราชธานี นิทรรศการ “สืบสาว เล่าเรื่อง เมืองธรรม เมืองเทียนอุบล” นิทรรศการ “บันทึกในใบลาน สืบสานคุณค่า ศาสนา และความเชื่อ” และรูปแบบกิจกรรมบนเวที เช่น การเสวนาเรื่อง “เล่าเรื่องเมืองเรา: ในความทรงจำ นำสู่ปัจจุบัน”การเสวนา“งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี: จากสืบทอดกันมา สู่อนาคต” การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อ มูน มัง เมือง อุบลราชธานีศรีวนาลัยรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :