มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14


โพสต์โดย : อัจฉรา ทังนะที     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 , 11:22:24     (อ่าน 2,551 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

ภายใต้แนวคิด

Research and Innovations for All

เปิดรับผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
และโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในกลุ่มสาขาดังนี้

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครและส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 📌

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

และลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่

 

http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/