คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขั้นตอนการขอใช้บริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จองขอใช้เครื่องมือ บริการทดสอบตัวอย่าง จองห้องประชุม อัตราค่าบริการอื่นๆ
           

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

สแกน QR code หรือ คลิก

ภาพกิจกรรม

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทายาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2” วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม Grand Hall
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการสำรวจสถานภาพความ...
คณะอาจารย์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันท...
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ม.อุบล
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระหว่าง เมษายน - พฤษภาคม 2564

แผนที่

ปฏิทินจองขอใช้ห้องประชุม • พฤษภาคม
  2022
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
   

หมายเหตุ : หากมีการจองจะขึ้นแถบสีเขียวคลุม