ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขั้นตอนการขอใช้บริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จองขอใช้เครื่องมือ บริการทดสอบตัวอย่าง จองห้องประชุม อัตราค่าบริการอื่นๆ
           

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

สแกน QR code หรือ คลิก

แผนที่