มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนนักวิจัยหน้าใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)


โพสต์โดย : ปัญจีรา ศุภดล     วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 , 13:39:46     (อ่าน 2,112 ครั้ง)  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
 
ท่านใดสนใจโปรดศึกษารายละเอียดและจัดส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มกำหนด
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
 
Download