คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564


โพสโดย ยุวดี ชูรัตน์     โพสวันที่ 1 กันยายน 2564 , 09:01:01     (อ่าน 156 ครั้ง)  


>>> ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564

>>> แบบประวัติบุคคล

   1. แบบประวัติบุคคล ประเภทวิชาการ

   2. แบบประวัติบุคคล ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภททั่วไป

   3. แบบประวัติบุคคล ประเภทผู้บริหาร  

   4. แบบประวัติบุคคล ประเภทลูกจ้างประจำ

>>> ข้อมูลรายชื่อผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตั้งแต่ปี 2535 - 2563 



รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1