ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ภายในประเทศ (หลักสูตรปกติ/นานาชาติ)
โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ภายในประเทศ (หลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบัน)
โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ภายในประเทศ (ระดับปริญญาร่วมระหว่าง สกอ. และ สกว.)
โครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ
โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ภายในประเทศ
แผนการศึกษาและโครงการปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา (ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ศึกษาในประเทศ)
ศึกษาต่อต่างประเทศโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน
ศึกษาต่อต่างประเทศโครงการพัฒนาอาจารย์จากเงินนอกงบประมาณ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (7 รายการ)