ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > สัญญาค้ำประกัน   | ค้นหาเอกสาร
สัญญาค้ำประกันผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งการเงิน-บัญชีและพัสดุ
หลักฐานประกอบการจัดทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงาน