ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอนฯ   | ค้นหาเอกสาร
แบบขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้า
แบบรายงานผลการประเมินของคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล