คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอนฯ   | ค้นหาเอกสาร
แบบขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้า
แบบรายงานผลการประเมินของคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล