ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > >>> ประเภททั่วไป   | ค้นหาเอกสาร
การจำแนกระดับมาตรฐานตำแหน่ง
ช่างเขียนแบบ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิค
่ช่างพิมพ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)