คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > >>> ประเภททั่วไป   | ค้นหาเอกสาร
การจำแนกระดับมาตรฐานตำแหน่ง
ช่างเขียนแบบ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิค
่ช่างพิมพ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)