ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับลาศึกษาและทุน   | ค้นหาเอกสาร
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ลาศึกษา
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการและการชดใช้