คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับลาศึกษาและทุน   | ค้นหาเอกสาร
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ลาศึกษา
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการและการชดใช้