ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำสั่งมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มอบอำนาจผู้บริหารวงเงินงบประมาณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คส.ม.อบ. ที่ 687/2559)