คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำสั่งมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มอบอำนาจผู้บริหารวงเงินงบประมาณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คส.ม.อบ. ที่ 687/2559)