ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ   | ค้นหาเอกสาร
แบบขอลาหยุดราชการ
แบบรายงานความก้าวหน้าลาหยุดราชการ
แบบสัญญาปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
แบบสัญญากรณีเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ