คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ   | ค้นหาเอกสาร
แบบขอลาหยุดราชการ
แบบรายงานความก้าวหน้าลาหยุดราชการ
แบบสัญญาปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
แบบสัญญากรณีเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ