ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > มติ อ.ก.ม. เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว   | ค้นหาเอกสาร
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
การขึ้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้