คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>> นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล