ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > องค์ความรู้   | ค้นหาเอกสาร
1-1 บทสรุป KM คู่มือการปฏิบัติงาน
1-2 เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
2-1 การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2-2 เอกสารประกอบ การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3-1 การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4-1 การใช้งาน Google Apps สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2559
4-2 แนวทางการบริหารและพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2559
5-1 การใช้งานระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2560
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)