คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

select * from ubunews n where n.department_id='00029' and n.postdate >= '2017/01/01' and n.enddate >= '2020/11/26' and n.newsstyle='4' order by n.postdate desc , n.id desc limit 0 , 42