ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ(ใบสีฟ้า)   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติPDF
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติExcel