ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > บันทึกข้อความขอยกเลิกกิจกรรมโครงการ/เดินทางไปราชการ   | ค้นหาเอกสาร
บันทึกข้อความยกเลิกกิจกรรม/โครงการ/เดินทางไปราชการ PDF
บันทึกข้อความยกเลิกกิจกรรม/โครงการ/เดินทางไปราชการ Word