ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

คลิ้๊ก>> https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00078f2024050114202610.pdf