ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

การศึกษาความสำคัญของฉากในบทละครโน

กรณีศึกษาฉากวัดคิโยะมิสุ ในบทละครโนเรื่อง “ทะมุระ” และ “ยุยะ”

 

   เทคนิคภาพยนตร์และการวิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอชห้าห้าเก้า