คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์


การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านความทรงจำร่วมของชุมชนบ้านคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

การศึกษาพืชสำคัญในวัฒนธรรมเขมร


เครือข่ายงานวิจัย