ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เสียงจากภาพ: ชีวิตธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาของคนริมโขง


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 4 กันยายน 2566 , 16:26:42     (อ่าน 1,818 ครั้ง)  


Photovoice เสียงจากภาพ: ชีวิตธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาของคนริมโขง

          การสื่อสารและปฏิบัติการของภาคพลเมืองเพื่อบอกเล่าสถานการณ์แม่น้ำโขงและวิถีชีวิตผู้คนยังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 11 กันยายน 2566 นี้ ณ จ.อุบลราชธานี พื้นที่ปลายน้ำในภาคอีสานซึ่งเป็น 1ใน 8 จังหวัดของไทย ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน จะมีการจัดงานเวทีสาธารณะ “ชีวิตธรรมดาชุมชนริมโขง กับการเปลี่ยนแปลงจากเขื่อนแม่น้ำโขง” ณ ห้องสมุด (Co-working Space) และ ห้อง LA 201 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมครั้งนี้ จะมีการสื่อสารผ่านภาพถ่ายโดยศิลปินในชุมชน พร้อมจัดนิทรรศการ Photo voice “ชีวิตชุมชนแม่น้ำโขง” แลกเปลี่ยนเรื่องเล่าข้อค้นพบจากงานศึกษา “ชีวิตธรรมดาของชุมชนและทรัพยากรแม่น้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปี จากการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง” รวมถึงเสวนาโต๊ะกลม “กระจกหกด้านกับสถานการณ์เขื่อนแม่น้ำโขงปัญหาและผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศ” ซึ่งตลอดงานสามารถติดตามออนไลน์ได้ทาง อยู่ดีมีแฮง Ubon Connect อุบลคอนเนก นักข่าวพลเมือง Thai PBS . 

“Locals Voice - ไปถึงที่ เสียงนี้ต้องได้ยิน” กองบรรณาธิการอยู่ดีมีแฮง #ฟังเสียงประเทศไทย ThaiPBS พร้อมออกเดินทางไปรับฟังเสียงจากท้องถิ่นกับกิจกรรม Locals Voice ด้วยรถสตูดิโอเคลื่อนที่ ที่จะออกเดินทางไปเยือนใน 4 ภูมิภาค เหนือ อีสาน กลาง ใต้ โดยพิกัดแรกพบกันที่ จ.อุบลราชธานีในงานนี้เด้อ

 

องค์กรร่วมจัดกิจกรรม

ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

องค์การแม่น้ำนานาชาติ

เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง

องค์กรพัฒนานานาชาติสเวตวอทช์ แห่งสวีเดน

Ubonconnect

สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ Thai PBS