ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

select * from ubunews n where n.department_id='00102' and n.postdate >= '2019/01/01' and n.enddate >= '2022/08/12' and n.newsstyle='10' order by n.postdate desc , n.id desc limit 0 , 42