ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรม workshop การเขียนบทความตีพิมพ์วารสารระดับชาติ/นานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ,     (อ่าน 48 ครั้ง)  


โครงการ:จัดเวทีพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม : Workshop  การเขียนบทความตีพิมพ์วารสารระดับชาติ/นานาชาติ" 

วันที่  3-4  เมษายน 2566 

ณ ผาแต้ม & แก่งพิศมัยริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

มีผู้เข้าร่วม จำนวน 22 คน