ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > บัณฑิตศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครง(แบบเดิม)
แบบฟอร์มขอแต่งตั้ง คกก.สอบเค้าโครง(แบบเดิม)
แบบฟอร์มแจ้งผลสอบเค้าโครง(แบบเดิม)
แบบฟอร์มรับรองแก้ไขสอบเค้าโครง(แบบเดิม)
แบบฟอร์ม ม.อบ บศ.1-17
แบบฟอร์ม ม.อบ.สำหรับ อ.ขอเปลี่ยนรหัสวิชาเนื่องจากรหัส/วิชาไม่ตรงหลักสูตรที่เข้าศึกษา
แบบฟอร์ม ม.อบ.สำหรับ นศ.ขอเปลี่ยนรหัสวิชาเนื่องจากรหัส/วิชาไม่ตรงหลักสูตรที่เข้าศึกษา
แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกขอเปลี่ยนรหัส/วิชาให้ตรงหลักสูตรที่เข้าศึกษา
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (17 รายการ)