คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการวิจัย

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562