ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการวิจัย

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562