ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มขอข้อมูลรายงานประจำปี   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2554
การศึกษาติดตามผลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552
ฟอร์มขอข้อมูลรายงานประจำปี55_1
ฟอร์มขอข้อมูลรายงานประจำปี55_2
แบบฟอร์มการกรอก(ขอ)ข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2556
แบบฟอร์ม(template)การกรอก(ขอ)ข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2557
แบบฟอร์ม(template)การกรอก(ขอ)ข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2557_เพิ่มเติม1
แบบฟอร์ม(template)การกรอก(ขอ)ข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 2557_เพิ่มเติม1
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)