ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต   | ค้นหาเอกสาร
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2556
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2555
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2553
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2552
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2551
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา2553(ซ่อม53)
(ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2557 (แก้ไขตามมติที่ประชุม 9ก.พ.59)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)