ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสโดย วดี ยอดลองเมือง     โพสวันที่ 25 เมษายน 2567 ,     (อ่าน 164 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ราย นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567Search
ลิ้งค์ข่าวสาร