ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสโดย วดี ยอดลองเมือง     โพสวันที่ 15 มีนาคม 2567 ,     (อ่าน 186 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางพรวฤณ วิลามาศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566

2. แพทย์หญิงนภัทร เหลือนาค ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผ่านการขึ้นทะเบียนได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567Search
ลิ้งค์ข่าวสาร