ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสโดย วดี ยอดลองเมือง     โพสวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 176 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยอด ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566Search
ลิ้งค์ข่าวสาร