ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา”


โพสโดย วดี ยอดลองเมือง     โพสวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ,     (อ่าน 337 ครั้ง)  


“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวศศิวิมล เสมอใจ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566

2. นายนันทพงษ์ บุญป้อง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566Search
ลิ้งค์ข่าวสาร