ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสโดย วดี ยอดลองเมือง     โพสวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ,     (อ่าน 414 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางสาวปราณี นุ้ยหนู ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563

2. แพทย์หญิงปราณปริยา พาดี ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

3. แพทย์หญิงสลิลลา เพ็ญพิมพ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566Search
ลิ้งค์ข่าวสาร