ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 6 กันยายน 2566 ,     (อ่าน 468 ครั้ง)  


         สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2566 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายแพทย์อภินันท์ รองวิริยะพานิช สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565Search
ลิ้งค์ข่าวสาร