ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา


โพสโดย วดี ยอดลองเมือง     โพสวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 286 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ราย นางสาวรจเรศ เนตรทอง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา Pharmacy & Pharmaceutical Science จาก University of Bath สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566Search
ลิ้งค์ข่าวสาร