ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสโดย วดี ยอดลองเมือง     โพสวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 424 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ราย ดังนี้

        1. นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564

        2. นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเภสัชวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

        3. นายพลวิเชียร ภูกองไชย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566

        4. นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566Search
ลิ้งค์ข่าวสาร