ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสโดย วดี ยอดลองเมือง     โพสวันที่ 22 มีนาคม 2566 ,     (อ่าน 587 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายอดุลย์เดช ไศลบาท ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา Occupational Health จาก Heriot-Watt University ประเทศสกอตแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565

2. นายศิริวุฒิ บุตรศรี ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเภสัชวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566

3. นายธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Pharmacy & Phamarcology จาก University of Bath สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566Search
ลิ้งค์ข่าวสาร