ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานมอบรางวัลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวัฒนธรรมและค่านิยมสู่การปฏิบัติดีเด่น


โพสโดย ชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์     โพสวันที่ 16 กันยายน 2564 ,     (อ่าน 905 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรมมอบรางวัลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวัฒนธรรมและค่านิยมสู่การปฏิบัติ ในงาน UBU-KM Fair 2021 ประจำปี 2564 โดยมี
รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ร่วมการเสวนา และได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบโล่พร้อมดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะบริหารศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่นำวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร  สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร