ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ตำแหน่งประเภททั่วไป   | ค้นหาเอกสาร
4-1-01-1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ
4-1-01-2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
4-1-01-3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
4-3-01-1 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงานพิเศษ
4-3-01-2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
4-3-01-3 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
4-4-01-1 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงานพิเศษ
4-4-01-2 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงาน
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (71 รายการ)