คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร   | ค้นหาเอกสาร
2-1-01-1 ผอ.สนง.อธิการบดีหรือเทียบเท่า
2-1-01-2 ผอ.กองหรือเทียบเท่า
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร