ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   | ค้นหาเอกสาร
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)