คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
คำสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์