คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือหารือ   | ค้นหาเอกสาร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560