ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือหารือ   | ค้นหาเอกสาร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560