ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำอธิบายสมรรถนะ   | ค้นหาเอกสาร
คำอธิบายสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
คำอธิบายสมรรถนะการบริหาร 10 ด้าน