ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบประเมินสำหรับผู้บริหาร   | ค้นหาเอกสาร
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
>>> คำอธิบายข้อตกลงและแบบประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก
>>> คำอธิายข้อตกลงและแบบประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
>>> คำอธิบายข้อตกลงและแบบประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
แบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการ
ตัวอย่างการคำนวณคะแนนประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (องค์ประกอบที่ 2)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)