คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผลการจัดโครงการอบรม

การจัดทำรายงานแผนโครงการอบรมและสรุปรายงานผลการจัดโครงการอบรม

ตัวอย่างแผนโครงการ

ตัวอย่างรายงานผลโครงการ

ตัวอย่างภาพกิจกรรมโครงการและแบบประเมินโครงการ