ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แนวปฏิบัติที่ดี   | ค้นหาเอกสาร
แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
แนวปฏิบัติที่ดี การเงิน
แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนา it
แนวปฏิบัติที่ดี การใช้งาน google app
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ 2555
แนวปฏิบัติที่ดี การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติที่ดีการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์และวิเคราะห์ผลฯ 2559