ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง โรคอุจจาระร่วงในกลุ่มนักศึกษา (Health Literacy) โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 135 ครั้ง)  


กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง โรคอุจจาระร่วงในกลุ่มนักศึกษา (Health Literacy)
จัดขึ้นโดย งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อให้ความรู้
การดูแลสุขภาพ ในกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจะได้มีความรอบรู้ทางสุขภาพ  ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น