ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แจ้งเวียนการปรับปรุงข้อความในหนังสือรับรองการขอรับมอบอำนาจแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ


โพสโดย สุพจน์ ชาลีพล     โพสวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 , 16:04:56     (อ่าน 120 ครั้ง)  


มหาาวิทยาลัยได้ปรับปรุงข้อความในหนังสือรับรองการขอรับมอบอำนาจแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

Search