ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > KM OFU   | ค้นหาเอกสาร
แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2566
แผนการจัดการความรู้ ม.อุบลราชธานี 2566
โปสเตอร์ UBU KM FAIR
สรุป ISO 9001
สรุป ISO 30401
ระบบคุณภาพของ สำนักงานอธิการบดี
ปฏิทินการเก็บข้อมูล สป.อว 2565
อบรม Digital Literacy
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)