ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

           
 ปีการศึกษา 2566            
       
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562     
     
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558  
   
       
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554