ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

         
 ปีการศึกษา 2567  ปีการศึกษา 2566          
       
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562     
     
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558  
   
       
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554